Parter

Cennik mieszkań i ogródków – GROTA87
PARTER
MIESZKANIEOGRÓDEK
Numer mieszkaniaPowierzchnia użytkowa mieszkaniaCena 1m² powierzchni użytkowej mieszkalnej Cena mieszkaniaPowierzchnia ogródka w m²Cena za ogródek
B1 70,356990491 74737,295 966